Uppsägningstid/bindningstid

Vi fakturerar för våra tjänster månadsvis eller kvartalsvis i förskott. Det är bara att säga till vilken fakturaperiod som önskas. Fakturan kommer ca 20 dagar innan den nya perioden börjar gälla. Fram till att den fakturerade perioden påbörjats kan man säga upp sitt abonnemang och då makulerar vi fakturan.

Uppsägningstider

  • För privatpersoner gäller en kalendermånads uppsägningstid.
  • Företagskunder har ingen uppsägningstid.

Relaterade länkar

Frågor & svar

  • Vad betyder en kalendermånad?

    Om man vill säga upp sitt abonnemang efter att den fakturerade perioden påbörjats så är abonnemanget bundet fram till slutet på nästkommande månaden.