Uppsägningstid/bindningstid

Vi fakturerar för våra tjänster månadsvis eller kvartalsvis i förskott. Det är bara att säga till vilken fakturaperiod som önskas. Fakturan kommer ca 20 dagar innan den nya perioden börjar gälla.

Uppsägningstider

  • För privatpersoner gäller en kalendermånads uppsägningstid.
  • Företagskunder har ingen uppsägningstid.

Relaterade länkar

Frågor & svar

  • Vad betyder en kalendermånad?

    Om man vill säga upp sitt abonnemang efter att den fakturerade perioden påbörjats så är abonnemanget bundet fram till slutet på nästkommande månaden.