Driftinformation

För närvarande har vi en driftstörning som påverkar bredbandet i Eskilstuna

Detta på grund av byte av stadsnätsoperatör.

Vi beklagar detta och kommer med mer information snarast.