Kundtjänst

För frågor som rör dina tjänster hos oss
021-338 00 00
support@quicknet.se

Ekonomi

För frågor som rör dina fakturor från oss
021-338 00 00
ekonomi@quicknet.se

Kontaktpersoner

Jan Synnersten

Styrelseordförande
070 – 981 46 80
jan@synnersten.se

Anders Ek

Anders Ek

Försäljningschef
021 – 338 00 33
anders.ek@quicknet.se

Cathrine Öberg

Försäljning
Hemsidor och marknadsföring
021 – 338 00 32
cathrine.oberg@quicknet.se

Charlie Engström

Försäljning
Bredband och telefoni
021 – 338 00 28
charlie.engstrom@quicknet.se

Fredrik Rydberg

Försäljning
Bredband och telefoni
021 – 338 00 17
fredrik.rydberg@quicknet.se

Biljana Matkovic

Försäljning
Bredband och telefoni
021 – 338 00 36
biljana.matkovic@quicknet.se

Tobias Barkskog

Webbyråchef
Marknadsansvarig
021 – 338 00 51
tobias.barkskog@quicknet.se

John Nordvall

Kundtjänstchef
021 – 338 00 18
john.nordvall@quicknet.se