AI


Är du också nyfiken på AI?

Stig in i den spännande världen av AI-tjänster för text, bild och video och utforska hur denna banbrytande teknologi förändrar landskapet för kreativt skapande. Från generering av autentiska texter och imponerande bildkonst till dynamiska videoproduktioner

Publicerad: 9 april, 2024

Perfomance Max

Performance-Max är en kampanjtyp i Google Ads som fokuserar på att optimera annonsering för att maximera resultat och prestanda. Denna typ av kampanj används för att nå målgruppen på olika platser på internet, inklusive sökresultat, Display-nätverket, YouTube, Discover och Appar i Google-Nätverket.

Publicerad: 25 augusti, 2023

Poddar om AI

Artificiell intelligens (AI) eller maskinintelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera.

Publicerad: 24 januari, 2023

AI inom marknadsföringen

Det som gjort att AI tagit steg framåt är den enorma mängd beteendedata som lagras och de tekniska framsteg som gjorts inom bland annat maskininlärning, språkhantering och bildanalys. För att ge exempel på konkreta områden där AI blivit all vanligare kan vi titta på Google Ads och sökmotoroptimering.

Publicerad: 24 maj, 2022


Artificiell intelligens (AI)

Artificiell intelligens (AI) har sitt ursprung i idéer som sträcker sig långt tillbaka i tiden men dess verkliga framsteg har skett under de senaste decennierna. Historiskt sett har AI gått igenom olika faser, från symbolisk AI där regler och logik användes för att representera kunskap, till maskininlärning där systemet kan dra slutsatser från data utan att vara explicit programmerat.

Idag är AI en integrerad del av vårt dagliga liv. Den används i allt från sökmotorer och röststyrda assistenter till avancerade system för självkörande bilar och medicinsk diagnostik. Maskininlärning och neurala nätverk har möjliggjort att AI kan lära sig av enorma datamängder, vilket har ökat dess förmåga att förutsäga och fatta beslut.

Framtiden för AI ser lovande ut, och utvecklingen tycks fortsätta i en rasande takt. En ökande efterfrågan på AI inom olika branscher kommer sannolikt att driva innovation och forskning. Vi kan förvänta oss att se mer sofistikerade AI-system som är kapabla att hantera komplexa och abstrakta uppgifter. Samtidigt uppstår etiska och juridiska frågor när det gäller autonomi och ansvar inom AI.

En spännande möjlighet för framtiden är användningen av kvantberäkningar för att driva AI. Kvantdatorer har potential att lösa problem som idag är omöjliga för klassiska datorer. Detta kan revolutionera områden som optimering, simulering och maskininlärning.

Sammanfattningsvis har AI genomgått en imponerande evolution från sina tidiga dagar till att bli en oumbärlig del av vår teknologiska vardag. Framtiden ser ut att erbjuda ännu djupare integration och möjligheter, men det kräver också noggrann övervakning och diskussion om dess påverkan på samhället och individernas liv.