Obs! Detta enbart är ett exempel på yrkesroll hos oss, se lediga tjänster för aktuella annonser.

Fullstack-utvecklare

För att arbeta som fullstack-utvecklare krävs en bred kompetens inom programmering och teknik. Du ska kunna arbeta med utveckling både i backend och frontend när det gäller webbplatser och system.  Den idealiska kandidaten bör ha en stark bakgrund inom programvaruteknik, webbutveckling och databaser. De bör ha förmågan att arbeta självständigt men också ha en stark kommunikationsförmåga för att kunna samarbeta med andra utvecklare när det behövs.

Exempel på kunskaper

  • PHP och/eller .Net
  • Relationsdatabaser, t.ex. MySQL
  • Responsiv kodning i CSS/SASS, HTML5 och JavaScript
  • Erfarenhet av användning av API/JSON
  • Laravel
  • Utformning och utveckling av webbaserade tillämpningar med hjälp av modern teknik som JavaScript, HTML/CSS, NodeJS, ReactJS, AngularJs osv.
  • Skapa en arkitektur för tillämpningssystem genom att välja lämplig teknik för projektet
  • Uppbyggnad av effektiva backend-tjänster som interagerar med flera datakällor
  • Integrera data från flera källor i ett enda system
  • Felsökning av befintliga programvarulösningar och identifiering av flaskhalsar eller förbättringsområden
  • Skriva återanvändbar, testbar kod som följer branschens bästa praxis
  • Utveckling av mobila applikationer (iOS och Android) med hjälp av hybridteknik som React Native eller NativeScript
  • Samarbeta med andra medlemmar i utvecklingsteamet och intressenter under hela produktlivscykeln

Utöver dessa primära ansvarsområden måste den idealiska kandidaten ha en stark problemlösningsförmåga för att kunna felsöka och felsöka eventuella problem med befintliga applikationer eller utvecklade komponenter. De bör också vara självmotiverade och ha en utmärkt organisationsförmåga som kan hålla koll på förändrade krav samtidigt som de arbetar inom snäva tidsramar. Den framgångsrika kandidaten bör också medföra en entusiasm för att hålla sig uppdaterad om moderna trender inom mjukvaruutveckling och ständigt sträva efter att lära sig ny teknik som kan användas för att förbättra befintliga produkter eller skapa nya!