Obs! Detta enbart är ett exempel på yrkesroll hos oss, se lediga tjänster för aktuella annonser.

Bredbandstekniker

En bredbandstekniker ansvarar för att installera, konfigurera och felsöka både trådbundna och trådlösa internetanslutningar för privat- och företagskunder. De måste ha en grundlig förståelse för nätverkskommunikation, protokollkonfigurationer och installation av bredbandstjänster. Rollen kräver utmärkta färdigheter i kundservice samt förmåga att snabbt och effektivt diagnostisera komplexa tekniska fel. Bredbandsteknikern måste kunna tänka snabbt för att kunna formulera effektiva lösningar på kundernas problem. Bredbandstekniker bör ha goda kunskaper om lokala nätverk (LAN), stora nätverk (WAN), fiberoptik, DSL, kabelmodem, routrar och växlar. De måste också ha en fungerande kunskap om IP-adresseringsscheman och principer för nätverkssäkerhet.

Förutom att lösa tekniska problem kan bredbandstekniker behöva utföra undersökningar på plats för att bedöma kundernas individuella behov. När de tillhandahåller installationstjänster på plats ska de se till att alla elektriska ledningar installeras korrekt i enlighet med lokala säkerhetsföreskrifter.

Bredbandstekniker ska dessutom ge teknisk utbildning och råd till kunderna så att de kan få ut det mesta av sin internetuppkoppling. Det är viktigt att de håller sig uppdaterade om ny teknik och industristandarder för att kunna ge överlägsen kundservice.

Bredbandstekniker bör ha en utmärkt kommunikationsförmåga eftersom de dagligen har kontakt med kunder, både ansikte mot ansikte, via telefon eller e-post. De bör också vara bekväma med att arbeta självständigt med minimal övervakning samtidigt som de uppvisar en stark problemlösningsförmåga under press. Slutligen bör de alltid ha ett professionellt utseende när de representerar sin arbetsgivare i kundens hem eller på deras företag.