Fibra Stadsnät

Fibra Stadsnät är ett stadsnät som drivs av bolaget Fibra som ägs av kommunerna i Västerås, Strängnäs och Hallstahammar. Fibra äger och driftar det fysiska stadsnätet i Västerås och sedan är det operatör som oss sedan erbjuder tjänster inom bland annat bredband, telefoni och TV till invånarna i Västerås, Strängnäs och Hallstahammar. Grunderna till Fibras Stadsnät började byggas i Västerås under år 2000 och var då ett av de första öppna stadsnäten i världen. De första åren var stadsnätet en del av del kommunala energibolaget Mälarenergi men flyttades sedan över till det nya bolaget Fibra. Fibra startades alltså när de olika stadsnäten slogs ihop för att på så vis få en gemensam infrastruktur i Mälardalen.

Västerås Hallstahammar Strängnäs

Här finns Fibra Stadsnät

Förutom i tätorterna finns stadsnätet i ett stort antal samhällen, byar och områden.

  • Västerås kommun: Kvicksund, Salbohed, Skultuna, Dingtuna, Tillberga, Hökåsen, Tortuna, Gäddeholm, Irsta och Barkarö.
  • Hallstahammars kommun: Kolbäck, Strömsholm och Mölntorp
  • Strängnäs kommun: Mariefred, Åkers styckebruk och Länna