Flytt av bredband

Här kan du som idag har ett bredbandsabonnemang via fiber/stadsnät flytta med det till ett nytt boende. Man kan alltid flytta med sig sitt bredband till en ny bostad så länge fastigheten är anslutet till stadsnätet.

Pris: 120 kronor

    Kunduppgifter


    Uppgifter om nya bostaden
    Eventuellt meddelande