Vad får mottagaren att öppna och läsa mina nyhetsbrev?

Tre variabler styr hur många som öppnar ditt e-postutskick. Ämnesraden ska locka och beskriva utskickets viktigaste innehåll. Inled med en tydlig, intresseväckande rubrik, följd av en kort ingress som uppmuntrar till fortsatt läsning.

Publicerad: 19 okt 2010 | Ämnen:

Steg 1 — Öppna
Tre variabler styr hur många som öppnar ditt e-postutskick. Ämnesraden ska locka och beskriva utskickets viktigaste innehåll (7 tips på hur du kan skaffa fler kunder? är betydligt mer intressant än Nyhetsbrev nr 1). Timing avser tidpunkten då det skickas. För avsändare gäller tydlighet i klartext, gärna en beskriven avsändare och inte bara en e-postadress!

Steg 2 — Läsa
Du får i snitt ett par sekunder att fånga mottagarens intresse. Inled med en tydlig, intresseväckande rubrik, följd av en kort ingress som uppmuntrar till fortsatt läsning. Presentera innehållet ur läsarens perspektiv, inte vad du vill uppnå. Kom ihåg luft och korta texter, lätta att skumma ? allt annat länkar du vidare till. Kanske en klickbar innehållsförteckning som leder vidare i utskicket. Genom att länka vidare kan du även mäta vad mottagarna är intresserade av.

Steg 3 — Agera
Du ska få mottagaren att agera. Kanske klicka på en länk för vidare läsning, beställa mer information eller en vara eller vidarebefordra utskicket. Jobba därför med tydlig design. Mottagaren ska inte behöva leta efter informationen som krävs för att agera. Länkar ska användas mycket! Uppmana, skriv ?läs mer? och ?kontakta oss? i länkar till kontaktformulär och liknande. Obs! Ingen länkning till popup-fönster, vilka kan blockeras.

Nära, trygg, personlig

Ord som ligger oss varmt om hjärtat. Ett företag med lokal support och service.

Relaterade artiklar