Mobiltelefoni – Privat

Inställningar för mobiltelefoni (pdf)

Frågor & svar

 • Hur lyssnar jag av min röstbrevlåda?

  Från egen mobil i Sverige 144
  Från fast telefon mobilnumret 144
  Från utlandet+46 mobilnumret 144

 • Hur lyssnar jag av röstbrevlådan från utlandet?

  Du ringer +46 ditt mobilnummer 144.
  Om du blir tillfrågad:Tryck hela ditt mobilnummer och därefter din kod till röstbrevlådan.
  Första gången du ringer till din röstbrevlåda ombeds du att ange en 4-siffrig kod.

 • Hur navigerar jag i röstbrevlådan?

  Tryck 6 för att radera ett meddelande.
  Tryck 7 för att hoppa ett meddelande bakåt.
  Tryck 8 för att ta en paus, tyck 8:a igen för att fortsätta avlyssningen.
  Tryck 9 för att hoppa fram ett meddelande

 • Vilka inställningar kan jag göra i röstbrevlådan?

  I röstbrevlådan finns en meny där du kan lyssna på dina meddelanden och ändra
  inställningar för hälsningsfras, aviseringsfunktion och hantera kod. Ring upp din röstbrevlåda 144. När du fått svar tryck 2 för att komma till menyn för inställningar.