DNS-Hosting

DNS är en av de grundläggande teknikerna som gör att internet fungerar och det ställs därmed stora krav på en stabil DNS-hosting. DNS är en förkortning av Domain Name System och beskrivs ofta som en telefonbok för internet. Systemet används för att omvandla en dators värdnamn till en IP-adress. DNS omvandlar till exempel en webbplatsadress som www.quicknet.se till en IP-adress som datorn kan kommunicera med. Förutom att vägleda besökare till webbplatsen och dirigera inkommande e-post till rätt server används DNS även för till exempel validering av onlinetjänster och webbaserade verktyg.

Pris: 10 kr/månad per domän.