Driftinfo

Just nu har vi en driftstörning som drabbar Välljärnsgatan 306 – 484 i Västerås. Kunder kan använda sina tjänster med begränsad funktion. Felavhjälpande åtgärder pågår av Fibra men kommer dröja pga. att fiber måste dras igen.

Ny hemsida till Viksäng

Idag lanserar QuickNet en ny hemsida till Viksäng. I uppdraget ingick layout, inmatning av material och utbildning i WordPress samt kodning och design av ett kalender-plugin. Hemsidan drivs av kulturföreningen Vi i Viksäng som har till uppgift att finnas till som ett verktyg som synliggör bostadsområdet.

16 maj 2012