Facebookannonsering

Möjligheten att rikta annonser på Facebook är i det närmaste oändlig. Förutom de vanliga kriterierna som ålder, kön, intressen och bostadsort kan du styra annonsen efter personernas relations- och familjestatus samt eventuella barns ålder.

  • Vi tar fram målgrupper för att rätt personer ska se ert budskap
  • Vi skapar annonstexter och banners för dina annonskampanjer
  • Vi mäter, följer upp och utvärderar dina kampanjer