Sponsring


Sponsring – en gåva eller strategisk marknadsföring – Anders Lindén

Sponsring är idag faktiskt den tredje största marknadssatsningen svenska företag gör. Efter dagspress (12,6%) och internet (10,0%) lägger svenska företag 8,8% av sina marknadspengar på sponsring, precis före TV-reklam på 8,7% (Källa: www.irm.se). Men tror du att all sponsring sker lika genomtänkt som satsningarna i det dyra mediet TV? Eller lika försäljningsdrivande som utbudsannonseringen i radio och dagstidningar? Tyvärr är det nog så att de flesta ser sponsring som ett ”nödvändigt” bidrag till idrotts- eller kulturlivet på orten. Det tycker vi är synd, för det finns stora möjligheter för dig som företag att nå direkt affärsmässig nytta med din sponsring.

Det gäller ju dock att sluta hoppas på att reklamskylten längst upp i hörnet av idrottshallen, eller logotypen i en samlingsannons med övriga 46 silversponsorer, ska generera direkt nytta. Var istället öppen för vad dina affärsmässiga behov faktiskt är, och försöka tajma dessa med de sponsringsförslag som kommer dig tillhanda. Behöver du öka kännedomen om ditt företag eller dina tjänster  – be då den som söker sponsring att ta fram nya, kreativa förslag på hur detta kommer att göras på matcher, utställningar, websidor eller vad de förfogar över. Är ditt behov att skaffa fler affärskontakter – utnyttja då det företagsnätverk som finns kring sponsorobjektet. Men tro inte att bara ditt namn i listan kommer att ge affärer. Nej, var istället lite mer ”amerikansk” och engagera dig verligen i de människor du träffar på matcher/mingel, ha en uttalad målsättning för din närvaro på sponsorträffar och sätt upp en budget för hur mycket affärer du konkret vill driva in under ett år med sponsorskapet. I USA finns faktiskt sponsornätverk där företagen förbinder sig att omsätta tusentals dollar inom nätverket. Detta för att alls få access till denna värdegemenskap!

Fyrkantiga sponsorpaket gör inte mest nytta

De flesta ideella föreningar i Sverige hanterar sin sponsring genom mycket traditionella  ”guld-, silver- och bronspaket” vilket är förståeligt om man ska hantera flera hundra sponsrande företag. Men om du är ett av företagen som lägger lite mer pengar till föreningen, eller om du tycker du skulle vilja utveckla ditt samarbete med dem så var inte rädd för att ta en djupare diskussion om hur man på bästa sätt skulle kunna generera en ökad gemensam nytta. För får du mer effekt av sponsringen, så är ju incitamentet att stötta motparten i fortsättningen betydligt större. Eller hur?

Vår erfarenhet av dem som säger att ”sponsring inte ger något” eller att ”sponsring inte går att mäta” är att dessa företag mest slarvat med att ha tydliga målsättningar med varför man alls sponsrar. Om man istället lägger lite tid på vilket kommunikationsbehov man har och därefter väljer vem/vilka man ska sponsra utifrån hur väl de kan leverera tillbaka på detta, så ökar chansen dramatiskt att sponsring ska bli det strategiska verktyg det faktiskt förtjänar att vara.

För gömt i botten på sponsringens själ ligger det faktum att alla de saker du som företag erbjuds att sponsra bygger på människors djupa intressen eller till och med passioner. Rätt skött blir detta ett starkt verktyg i dina händer, för dessa intressen påverkar oss alla emotionellt och tränger undan många av de rationella tankar vi från början har vid beslutssituationer. Rätt skött blir din sponsring därför tungan på vågen om varför din målgrupp ska välja ditt företag och inte konkurrentens.

Om gästbloggaren

Anders Lindén - Tango Sponsring För Anders Lindén och Tango Sponsring handlar sponsring om kommunikation. Kommunikation är ett affärsstrategiskt verktyg och kommunicerar gör ett företag konstant – såväl internt som externt, såväl genom reklam som genom sitt vardagliga uppträdande. Vill du veta mer om strategisk sponsring – besök oss gärna på www.tangosponsring.se

Är du intresserad av att gästblogga eller har du något tips på skribent så hör gärna av dig till .

Läs mer om vår tanke med gästbloggare.

Tidigare gästbloggare
Fem böcker med konkret nytta för ditt företagande
– Christian Rudolf
Hur ska vi tänka gällande mobil webb och native appar? – Patrik Järmens
Varför rankar din konkurrent bättre än dig? – Björn Trolin
Förtjäna ditt rykte i Sociala Medier – Lena Nordin-Andersson
6 metoder för att driva försäljning via nätet – Benny Kvist
Var stolt över ditt varumärke! – Tommy Hedlund
Var som helst, när som helst – Per Wolf
25 års erfarenhet, vad är det värt? – Pia Nordlander
Det bästa med affiliatebranschen – Erik Bergman

Modern kultursponsring

Kultursponsring debatteras allt som oftast i medierna. Mirelle Andreasson från Tango Sponsring säger att vi kommer se en ökning av den öppna attityden inom kultur- och humanitär-/samhällsorganisationer för att förstå att det krävs mer än enbart kärnverksamheten för att få in de större sponsorerna.

Hon säger även att de flesta sponsorer/partners inte främst kommer att vara passionerat intresserade av konstformen, utan de istället ser den stora nyttan av att nå ut till organisationens målgrupper. Hon berättar att det krävs en större affärsmässighet och förståelse för det faktum att affärer bygger på givande relationer – inte givanderelationer. Förstår man det kan man också få in de större sponsoravtalen.

Läs mer på Tango Sponsrings trendspaning

Trender inom sponsring

Den nuvarande sponsringsmarknaden

Sponsring handlade tidigare om att främst söka exponering. Fokuset låg på att försöka att finnas överallt och på sätt få mycket uppmärksamhet. Det viktiga var att varumärkets behov uppnåddes och människor skulle kunna skapa en association till ett visst värde.

Nu har kraven bytts ut och fokus har skiftat till att istället skapa en upplevelse mellan sändare och mottagare och därmed få igång en långsiktig och hållbar dialog. Det är inte längre företagen som ska få uppmärksamhet, utan det är målgruppen. Att både vara relevant och lösa målgruppens behov är därför numera A och O. Genom att lyckas med att få kunderna att känna ett slags känslomässigt band mellan dem och ditt företag kan det därmed leda till ett ökat förtroende och inte minst en ökad varumärkeslojalitet.

Exempel

Ett tydlig exempel på detta är att framför allt väldefinierade och nischade samarbeten ökar. Brummer & Partners, som är en av de ledande förvaltarna av hedgefonder i Europa, sponsrar Svenska Matematikersamfundet och deras tävling »Skolornas Matematiktävling«. Idag tävlar ca 1000 elever från drygt 150 gymnasieskolor. Brummer & Partners måste attrahera och samtidigt bibehålla medarbetare där de med bra matematiska färdigheter värderas högt och därför är den typen av sponsring både fördelaktig för verksamheten och deras varumärke. De hjälper till med kompetensutvecklande frågor samtidigt som deras s.k. »goodwill« blir större.

Källa: tangosponsring.se

Föredrag om sponsring ur en modern synvinkel

Sponsring betraktas ibland som något av den »fula ankungen« inom företags marknadsföring. Trots det visar IRM:s årliga mätningar av den svenska reklammarknaden att det endast är dagspress och internet som omsätter mer pengar än sponsring i företags marknadsbudgetar. Men många av de sponsringarna som företagen satsar på är förmodligen inte helt genomtänkta ur både ett strategiskt och affärsmässigt perspektiv.

Anders Lindén från Tango Sponsring och branschorganisationen Sponsrings- och eventföreningen håller ett föredrag och visar med ett antal inspirerande case hur några moderna sponsorer lyft sponsringen från enkel logoexponering till att användas som ett strategiskt och effektivt verktyg.

Praktisk information
Plats: ABB Arena Nord, Rocklunda i Västerås
Datum: Torsdagen den 26 april
Tid: kl. 17.30 (kaffe och macka serveras från kl. 17.00)

Anmäl dig här till föredraget om sponsring med Anders Lindén