Layout

Layout är placeringen och organisationen av text och bilder på en sida. En bra layout gör en webbsida eller ett dokument lätt att läsa och förstå. Det finns några saker att tänka på när du lägger upp ditt innehåll:

– Använd mycket vitt utrymme för att göra texten lättare att läsa.

– Se till att all text är rätt utplacerad.

– Använd typsnitt och teckenstorlekar som är lätta att läsa.

– Gruppera relaterade artiklar tillsammans.

– Placera viktig information högst upp på sidan.


Bildstorlekar för Facebook Timeline

Vi får en del frågor gällande vilka bildstorlekar som gäller för Facebooks Timeline. Facebook skalar om bilderna men för att få det bra bör du redan från början ladda upp bilderna i rätt storlek.

Publicerad: 30 mars, 2012

Ny webbplats till LoArt

Vi på webbyrån har nu lanserat en ny webbplats åt en LoArt. Vi har tillsammans med kunden tagit fram den grafiska utformningen samt att vi därifrån skapat den kompletta webbplatsen.

Publicerad: 3 mars, 2011