Hjälp

Att hitta är en process som kan vara svår eller lätt, beroende på vad du letar efter. När du vet vad du letar efter blir det mycket lättare att hitta det du behöver. Men när du söker efter något som inte är specifikt känt kan uppgiften att hitta bli ganska svår. I dessa fall är det ofta bra att ha en plan eller en strategi för att hitta det önskade föremålet.

Ett sätt att hitta något är att använda en sökmotor på Internet. Detta kan vara till hjälp för att hitta specifik information eller bilder. Ett annat sätt att hitta något är att titta i kataloger eller förteckningar över artiklar. Detta kan vara till hjälp när man vet vad man letar efter, men inte vet var man ska hitta det. Ett annat sätt att hitta något är att fråga någon som kanske vet var det finns. Detta kan vara till hjälp när du letar efter något som inte är lätt att hitta på nätet eller i en lista.

Sammanfattningsvis finns det många sätt att hitta något. Det bästa sättet att hitta något beror på vad du letar efter och var det finns.


Korta ner långa webbadresser

Långa adresser till hemsidor kan ibland ställa till det i bland annat vissa mailprogram då det blir radbrytningar i adresserna. Vi har därför nu lanserat tjänsten qnu.se för att korta ner långa webbadresser

Publicerad: 5 januari, 2012

Uppdatera bildadress i wordpress

Om du av någon anledning byter adress till en hemsida byggd i wordpress finns risken att inte sökvägarna till bilderna ändras. och därmed slutar fungera. Du kan ordna detta genom att uppdatera bildadressen i wordpress via phpMyAdmin.

Publicerad: 3 januari, 2012