Aviseringstjänst

Meddelandetjänster är en viktig del av IT-infrastrukturen. De är ett sätt att informera användarna om systemhändelser, t.ex. avbrott eller uppdateringar. Det finns en mängd olika aviseringstjänster och alla har sina egna styrkor och svagheter.

Vissa aviseringstjänster, t.ex. e-postmeddelanden, är allmänt använda och välkända. De kan dock lätt missas om användaren inte tittar i sin e-postinkorg när meddelandet skickas. Andra aviseringstjänster, t.ex. textmeddelanden, kan vara mer påträngande, men det är troligare att användaren lägger märke till dem.

IT-avdelningarna bör noga överväga vilken aviseringstjänst som är bäst för varje användningsfall. De bör också se till att meddelandetjänsten är korrekt konfigurerad och att den fungerar som den ska. Annars kan det hända att användarna inte får kännedom om viktiga systemhändelser.


Bevaka ditt varumärke

Dagligen publiceras det miljarder med nyhetsartiklar och inlägg på bloggar och sociala medier vilket gör det totalt omöjligt att manuellt hålla koll på vad som skrivs om ditt varumärke. För att underlätta detta arbete finns det ett antal bra verktyg som med automatik övervakar stora delar av den digitala världen och meddelar dig när något nytt skrivs om ditt varumärke.

Publicerad: 12 februari, 2021