Miljö

Miljön är något som vi alla tar för givet. Vi tänker sällan på luften vi andas, vattnet vi dricker eller marken vi står på. Men alla dessa är en del av miljön, och de är alla viktiga.

Miljön är det som upprätthåller oss. Den förser oss med de resurser vi behöver för att leva och frodas. Ändå skadar vi den i en alarmerande takt. Vi förorenar luft och vatten och förstör skogar och våtmarker.

Om vi inte ändrar vårt beteende kommer miljön till slut inte att kunna försörja oss. Vi kommer att få slut på ren luft att andas och färskt vatten att dricka. Vi måste agera nu för att skydda miljön, innan det är för sent.


QuickNet börjar använda miljövänlig el

Vi på QuickNet anser att det är självklart att alla måste ställa upp och göra sitt bästa. Efter ett års funderande har vi bestämt oss att från och med idag kommer den el som driver vår datahall endast att komma ifrån vattenkraft.

Publicerad: 5 juni, 2012