Eventsystem

Ett händelsesystem är en programmeringskonstruktion som gör det möjligt att reagera på specifika händelser. Dessa händelser kan utlösas av användarinmatning, förändringar i tillståndet eller andra externa faktorer. Händelsesystem används ofta i spel för att hantera spelarens input, men de kan också vara användbara för andra typer av tillämpningar.

En fördel med att använda ett händelsesystem är att det gör din kod mer modulär. Du kan skapa separata handläggare för olika händelser och sedan enkelt byta ut dem efter behov. Detta gör det enkelt att ändra beteendet i ditt program utan att behöva skriva om stora delar av koden.

En annan fördel med händelsesystem är att de gör din kod mer responsiv. Genom att reagera på specifika händelser kan du undvika att göra onödigt arbete och förbättra den totala prestandan i ditt program.

Händelsesystem kan implementeras på flera olika sätt, men det vanligaste tillvägagångssättet är att använda en dispatcher och lyssnare. Dispatchern lyssnar på händelser och meddelar sedan lämpliga lyssnare. Lyssnarna hanterar sedan händelsen i enlighet med detta.


Västerås Summer Meet

Vår webbyrå har nu lanserat en ny webbplats åt Västerås Summer Meet. Bilträffen som fyllt tomrummet efter Powermeet i Västerås.

Publicerad: 13 december, 2016