Csr

Tidigare betraktades företagens sociala ansvar ofta som en onödig utgift för företagen. Under de senaste åren har det dock skett en förändring i tankesättet, och CSR ses nu som en strategisk investering som kan gynna både företaget och samhället.

Det finns många sätt för företag att engagera sig i CSR-initiativ. Några vanliga exempel är att skänka pengar eller varor till välgörenhet, ge tid och resurser som volontärer och skapa hållbara metoder som minimerar miljöpåverkan. Oavsett vilket tillvägagångssätt man väljer är det viktigt att se till att CSR-initiativen överensstämmer med företagets värderingar och mål.

När det görs på rätt sätt kan CSR vara en situation där alla inblandade vinner på det. Samhället gynnas av företagens resurser och stöd, och företagen gynnas av en positiv uppfattning hos allmänheten och ökad hållbarhet. Det är tydligt att CSR är här för att stanna, så det är viktigt att företagen går med på tåget och börjar bidra till sina lokalsamhällen.


Social hållbarhet

Nära, trygg, personlig är våra ledord vilket gör att social hållbarhet är viktigt för oss. Primärt hjälper vi till i Västerås och Eskilstuna men stöttar även organisationer som arbetar i övriga delar av Västmanland och Södermanland. Vårt arbete gällande både social och miljömässig hållbarhet är fortfarande i sin linda men vi strävar efter att bit för bit utvecklas.

Publicerad: 5 april, 2022

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om att företag ska ta ansvar för hur deras verksamhet påverkar samhället. Genom ett större ansvartagande kan företag öka sin lönsamhet.

Publicerad: 22 maj, 2012