Co-living

Att bo tillsammans med andra har sina för- och nackdelar. Å ena sidan har du det inbyggda sällskapet, någon som delar på bördan (och det roliga) och någon som hjälper till när det blir svårt. Å andra sidan kan samboende också innebära mindre avskildhet, mer buller och större risk för konflikter.

Nyckeln till ett lyckat samboende är kommunikation. Du måste vara tydlig med vad du förväntar dig av dina rumskamrater och de måste vara tydliga med vad de förväntar sig av dig. Du måste också vara villig att kompromissa – alla vill trots allt inte göra allting på samma sätt.

Om du kan hantera allt detta kan samboende vara ett utmärkt sätt att spara pengar och få nya vänner. Se bara till att du har en solid plan innan du flyttar in!


Delningsekonomin i Västerås

Med begrepp som Co-working, crowdfunding och Co-living samt bolag som Uber och Airbnb har även Västerås tagit steget in i delningsekonomin. Vi har här gjort en sammanställning av hur det just nu ser ut för projekt och aktörer inom ämnet i Västerås.

Publicerad: 16 juli, 2019