Anmälan

Det är viktigt att ha en rapport om IT-brottslighet för att förstå förekomsten och effekterna av dessa typer av brott. För att skriva en effektiv rapport om IT-brottslighet är det viktigt att först definiera vad som menas med IT-brottslighet.

IT-brottslighet avser i allmänhet all brottslig verksamhet som inbegriper användning av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innefatta brott som hackning, cyberbrottslighet, bedrägeri på nätet och stöld av immateriella rättigheter.

IT-brottsligheten kan få stora konsekvenser. Den globala kostnaden för IT-brottslighet uppskattades till 445 miljarder dollar 2017, och detta förväntas öka till 6 biljoner dollar 2021. Dessutom kan offer för cyberbrottslighet drabbas av betydande ekonomiska förluster samt känslomässigt lidande.

Det står klart att IT-brottslighet är en allvarlig fråga som kräver uppmärksamhet. Syftet med den här rapporten är att ge en översikt över IT-brottslighet, inklusive dess förekomst och konsekvenser. Förhoppningen är att denna information ska bidra till ytterligare åtgärder för att ta itu med detta växande problem.


Webbplats till Bra-AW

Vår webbyrå har nu lanserat en ny webbplats åt Bra-AW. Ett nytt välgörenhetsprojekt med matvandringar, kulturevenemang, dryckesprovningar, träningspass, föreläsning eller idrottsevenemang. Vad-som-helst-trevligt efter jobbet alltså.

Publicerad: 10 april, 2017