Ai

Artificiell intelligens är ett av de mest fascinerande och snabbt växande områdena inom dagens teknik. Med den snabba expansionen av AI-funktioner är det viktigt för företag att förstå vad AI kan göra för dem och hur de kan börja införliva den i sin verksamhet. Det finns många olika tillämpningar för AI i näringslivet, från att automatisera rutinuppgifter till att driva beslutsprocesser. AI kan hjälpa företag att bli mer effektiva och produktiva genom att automatisera enkla uppgifter, som att boka möten eller svara på kundförfrågningar. Det kan också hjälpa organisationer att fatta bättre beslut genom att ge insikter i data som skulle vara svåra att få fram manuellt. AI befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, och det finns många möjligheter för företag att utnyttja dess kraft.


AI inom marknadsföringen

Det som gjort att AI tagit steg framåt är den enorma mängd beteendedata som lagras och de tekniska framsteg som gjorts inom bland annat maskininlärning, språkhantering och bildanalys. För att ge exempel på konkreta områden där AI blivit all vanligare kan vi titta på Google Ads och sökmotoroptimering.

Publicerad: 24 maj, 2022