Ai

Artificiell intelligens är ett av de mest fascinerande och snabbt växande områdena inom dagens teknik. Med den snabba expansionen av AI-funktioner är det viktigt för företag att förstå vad AI kan göra för dem och hur de kan börja införliva den i sin verksamhet. Det finns många olika tillämpningar för AI i näringslivet, från att automatisera rutinuppgifter till att driva beslutsprocesser. AI kan hjälpa företag att bli mer effektiva och produktiva genom att automatisera enkla uppgifter, som att boka möten eller svara på kundförfrågningar. Det kan också hjälpa organisationer att fatta bättre beslut genom att ge insikter i data som skulle vara svåra att få fram manuellt. AI befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, och det finns många möjligheter för företag att utnyttja dess kraft.


Är du också nyfiken på AI?

Stig in i den spännande världen av AI-tjänster för text, bild och video och utforska hur denna banbrytande teknologi förändrar landskapet för kreativt skapande. Från generering av autentiska texter och imponerande bildkonst till dynamiska videoproduktioner

Publicerad: 9 april, 2024

Poddar om IT & Teknik

Att lyssna på poddar är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om nyheter, inspiration, tips och förändringar inom de ämnen man är intresserad av. I det här inlägget delar vi med oss av lyssningsvärda poddtips inom IT & Teknik.

Publicerad: 20 februari, 2024

SGE (Search Generative Experience)

Search Generative Experience innebär att sökmotorerna med hjälp av generativ AI hela tiden berikar sökresultatet med ytterligare information för att ge den som söker hela svaret utan att behöva lämna sökmotorn.

Publicerad: 10 oktober, 2023

Poddar om AI

Artificiell intelligens (AI) eller maskinintelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera.

Publicerad: 24 januari, 2023

AI inom marknadsföringen

Det som gjort att AI tagit steg framåt är den enorma mängd beteendedata som lagras och de tekniska framsteg som gjorts inom bland annat maskininlärning, språkhantering och bildanalys. För att ge exempel på konkreta områden där AI blivit all vanligare kan vi titta på Google Ads och sökmotoroptimering.

Publicerad: 24 maj, 2022