Västerås Stadsnät

Det som i vardaglig tal menas när man pratar om stadsnätet i Västerås är det kommunalägda fibernät där vi och andra operatörer levererar bredband till invånarna i Västerås.

Om Mälarenergi/Fibra Stadsnät

Västerås Stadsnät är ett stadsnät som drivs av bolaget Fibra som ägs av Västerås Stad ihop med ett antal andra kommuner. Fibra äger och driftar det fysiska stadsnätet i Västerås och sedan är det operatör som oss sedan erbjuder tjänster inom bland annat bredband, telefoni och TV till invånarna i Västerås. Västerås Stadsnät började byggas under år 2000 och var då ett av de första öppna stadsnäten i världen. De första åren var stadsnätet en del av del kommunala energibolaget Mälarenergi men flyttades sedan över till det nya bolaget Fibra som är ett samägt bolag ihop med kommunerna i Eskilstuna, Strängnäs och Hallstahammar. Fibra startades alltså när de olika stadsnäten slogs ihop för att på så vis få en gemensam infrastruktur i Mälardalen.

Beställ bredband via Västerås Stadsnät