Cybersäkerhet

Cybersäkerhet är en av de viktigaste aspekterna av det moderna livet. Utan lämpliga åtgärder för cybersäkerhet är våra personuppgifter, ekonomiska uppgifter och till och med våra identiteter i fara.

Det finns ett antal olika sätt att skydda sig mot cyberbrottslighet. Du kan installera antivirusprogram på din dator, använda en lösenordshanterare för att skapa starka lösenord och vara försiktig med vilka webbplatser du besöker och vilka länkar du klickar på.

Du bör också vara medveten om de olika typerna av cyberbrottslighet som finns. Phishing-attacker är till exempel när kriminella skickar falska e-postmeddelanden eller sms i ett försök att stjäla din personliga information. Ransomware är en annan typ av cyberattack som låser dig från din dator eller dina filer tills du betalar en lösensumma.

Om du faller offer för en cyberattack ska du inte drabbas av panik. Det finns åtgärder som du kan vidta för att minimera skadan och skydda dig ytterligare. Kontakta din bank om dina finansiella uppgifter har äventyrats, ändra dina lösenord och skanna din dator efter skadlig kod.

Cybersäkerhet är inte längre något som vi kan ta för givet. Det är viktigt att vi alla vidtar åtgärder för att skydda oss på nätet.


Inaktivering av TLS 1.1 och äldre för e-post

Av säkerhetsskäl tar vi från och med februari 2024 bort stödet för TLS-versioner äldre än version 1.2 för anslutningar till våra e-postservrar.

Publicerad: 14 februari, 2024

Poddar om IT-Säkerhet

Att lyssna på poddar är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om nyheter, förbättringar, idéer och förändringar inom de ämnen man är intresserad av. I det här inlägget delar vi med oss av poddar inom IT-säkerhet som vi tycker är värda att lyssna på. Poddarna har lite olika svårighetsnivåer så det finns bra poddar både för nybörjare och för de med mer kunskap inom säkerhetsområdet.

Publicerad: 16 maj, 2022