Sms marknadsföring


Kom igång med SMS marknadsföring

SMS-marknadsföring är en metod för att nå kundgrupper genom att skicka textmeddelanden direkt till deras mobiltelefoner. Det är en form av direktmarknadsföring som syftar till att nå en målgrupp på ett direkt och personligt sätt.

Publicerad: 10 februari, 2023