Kommunikation

Kommunikation är processen att utbyta information mellan två eller flera personer. Den kan vara verbal, t.ex. genom talade ord eller skriven text, eller icke-verbal, t.ex. genom kroppsspråk eller ansiktsuttryck. Kommunikation är en viktig del av mänsklig interaktion och kan användas för att bygga relationer, lösa konflikter och utbyta idéer. Effektiv kommunikation kräver att man förstår den andra personens synvinkel och tar hänsyn till dennes känslor och behov. Den kan också förbättras genom att använda ett klart och koncist språk, uppmärksamma tonfallet och vara medveten om kroppsspråket.


Företagen brister i den sociala dialogen

Denna krönika av Tobias Barkskog har även publicerats i Västerås Tidning Business våren 2016 Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram och Google+ är bara några av alternativen för företag som vill möta och kommunicera med sina kunder i den digitala världen. Få använder alla dessa tjänster men min åsikt är att alldeles för många använder fler kanaler

Publicerad: 14 februari, 2016

Frukostmöte om kommunikation

Vi träffar två Västeråsare som på olika sätt jobbar med kommunikation och tillsammans berättar de om hur man kommunicerar på nätet och i det verkliga mötet.

Publicerad: 20 maj, 2011