Innehåll

Vad är innehållet? Vad består det av? Är det något konkret eller är det mer abstrakt?

När vi talar om innehåll kan vi hänvisa till innehållet i en skrift eller den information som den innehåller. I båda fallen är det något som är viktigt att tänka på. När det gäller skrivande är innehållet det som utgör huvuddelen av arbetet – det är vad vi säger och hur vi säger det. Och när det gäller information är det ganska självklart! Det är alla uppgifter som vi arbetar med.

Så när vi talar om innehåll måste vi vara tydliga med vad vi menar. Pratar vi om de faktiska orden på sidan eller om den information som de förmedlar?


Att skriva på nätet

Det finns en uppsjö av artiklar om att det är bra att skriva kort på nätet. Men är det verkligen så? Och i så fall, varför? Vi skriver om några tips som du kan tänka på när du skriver dina texter för webben.

Publicerad: 6 december, 2010