Målgruppsanpassning

När det gäller att rikta ett marknadsföringsbudskap till en specifik grupp är det viktigt att skräddarsy innehållet så att det passar den gruppen så bra som möjligt. Detta innebär att man måste ta hänsyn till gruppens demografi, deras intressen och vad som tilltalar dem. Det innebär också att anpassa tonen och språket i budskapet till målgruppens preferenser.

När man skapar innehåll för en målgrupp är det viktigt att undvika att göra antaganden om vad de vill ha eller behöver. Gör i stället din forskning och ta reda på vad som väcker genklang hos dem. Använd denna information för att skapa budskap som är relevanta och engagerande och som talar direkt till målgruppens behov.

Om du kan skapa innehåll som är specifikt anpassat till en målgrupp har du mycket större chans att nå framgång med dina marknadsföringsinsatser.


Målgrupper för riktade facebookannonser

Möjligheten att rikta annonser på facebook är i det närmaste oändlig. Förutom de vanliga kriterierna som ålder, kön, intressen och bostadsort kan du styra annonsen efter personernas relations- och familjestatus samt eventuella barns ålder.

Publicerad: 4 januari, 2012