Iphone

IPhone är en av de mest populära smarttelefonerna på marknaden. Den har många funktioner som användarna älskar, till exempel kameran, App Store och möjligheten att använda Wi-Fi och cellulära datanät. IPhone har också många säkerhetsfunktioner som håller din information säker. Du kan till exempel ställa in en lösenkod för att låsa telefonen och kräva den för varje gång du låser upp den. Du kan också konfigurera telefonen så att den raderar all data om någon försöker gissa din lösenkod för många gånger.


Hur ska vi tänka gällande mobil webb och native appar? – Patrik Järmens

Det är en fråga som ofta kommer upp idag. Vad ska vi ha och vad är skillnaden? För några år sedan pratades det bara om appar (native) men idag blir det mer och mer mobil webb som kommer på tal.

Publicerad: 8 oktober, 2012

Mobilanpassade annonser och landningssidor

Att en väldigt stor andel idag använder sin telefon för att söka information är viktigt att tänka på när du skapar en annons på google.

Publicerad: 28 november, 2011