Hållbarhet

Hållbarhet är förmågan att bibehålla något på en viss nivå. Det är viktigt att vara uppmärksam på våra handlingar eftersom de kan ha en bestående inverkan på miljön och framtida generationer. Vi måste tänka på hur vi kan använda naturresurser utan att uttömma dem och hur vi kan minska vårt koldioxidavtryck. Det kommer inte att bli lätt, men det är värt det för vår planets och framtida generationers skull.


Social hållbarhet

Nära, trygg, personlig är våra ledord vilket gör att social hållbarhet är viktigt för oss. Primärt hjälper vi till i Västerås och Eskilstuna men stöttar även organisationer som arbetar i övriga delar av Västmanland och Södermanland. Vårt arbete gällande både social och miljömässig hållbarhet är fortfarande i sin linda men vi strävar efter att bit för bit utvecklas.

Publicerad: 5 april, 2022