Företagande

Entreprenörskap handlar om att ta risker och skapa sin egen väg. Det handlar om att vara kreativ och ta vara på möjligheterna. Det handlar om att tro på sig själv och sina idéer, även när andra inte gör det.

Om du har passionen och drivkraften att lyckas är entreprenörskap något för dig. Det är ett utmanande men givande sätt att leva sitt liv. Det finns ingen garanti för framgång, men resan är alltid värd att göra.


Fem böcker med konkret nytta för ditt företagande – Christian Rudolf

Genom åren har jag läst många böcker om entreprenörskap och företagande, och de jag minns bäst är de som har givit mig konkret nytta i mitt eget företagande: böcker skrivna av personer som själv har upplevt hur det är att starta, bygga och driva framgångsrika företag.

Publicerad: 5 november, 2012