Corporate social responsibility

Många människor ser företagens sociala ansvar som ett sätt för företagen att ge tillbaka till samhället, och även om det är en aspekt av företagens sociala ansvar är det långt ifrån den enda. CSR handlar om att företag tar ansvar för sina handlingar – både bra och dåliga – och hittar sätt att göra saker och ting rätt.

Det kan vara svårt för ett företag att veta var man ska börja när det gäller CSR, men det finns några grundläggande saker som alla företag bör fokusera på. Den första är att se till att verksamheten är miljövänlig. Det innebär bland annat att minska energiförbrukningen, återvinna och kompostera och använda hållbara material när det är möjligt.

Det andra grundläggande elementet i CSR är att skapa socialt ansvarsfulla strategier. Detta innefattar saker som att garantera rättvisa löner och arbetsvillkor för de anställda, ge lika möjligheter vid anställning och investera i lokalsamhället.

Genom att fokusera på dessa två grundprinciper kan företag göra en stor inverkan, inte bara på sin vinst utan också på världen runt omkring dem.


Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om att företag ska ta ansvar för hur deras verksamhet påverkar samhället. Genom ett större ansvartagande kan företag öka sin lönsamhet.

Publicerad: 22 maj, 2012