Betalning

I dagens ekonomi är det viktigare än någonsin att få betalt i tid för det arbete du utför. Tyvärr finns det vissa företag som inte alltid följer denna standard. Om du någonsin hamnar i en situation där du inte får betalt i tid, eller inte får betalt alls, finns det några saker du kan göra för att försöka få de pengar som du rättmätigt förtjänar.

Det första steget är att ta kontakt med företaget och förklara situationen. Var tydlig och kortfattad i din förklaring och se till att bifoga alla bevis som stöder ditt krav. Om företaget inte svarar eller fortsätter att vägra betala dig kan du kontakta en advokat som kan hjälpa dig att lämna in en stämningsansökan. Detta bör dock endast göras som en sista utväg, eftersom stämningar kan vara dyra och tidskrävande.

Kort sagt är det viktigt att vara vaksam när det gäller att få betalt för det arbete du utför. Om du stöter på problem ska du inte tveka att vidta åtgärder och få det du är skyldig.


SMS-insamling till Gatans lag

Vi har nu hjälp Gatans lag att komma igång med en insamling via SMS-betalning. Det fungerar så att den som vill hjälpa Gatans lags arbete skickar ett SMS med en bestämd text beroende på belopp personen vill skänka.

Publicerad: 8 januari, 2014