Fastighetsnät

Vi ser till att era industri- och kontorslokaler har tillgång till ett snabbt och stabilt bredband. Vi bygger både fastighetsnät och kontorsnät på uppdrag av våra kunder och av de lokala fastighetsägarna. I många fall hjälper vi även till med projektering av nätverk inför ny- och ombyggnationer.