Facebookannonsering

Möjligheten att rikta annonser på Facebook är i det närmaste oändlig. Förutom de vanliga kriterierna som ålder, kön, intressen och bostadsort kan du styra annonsen efter personernas relations- och familjestatus samt eventuella barns ålder.

Målgrupper

Vi tar fram målgrupper för att rätt personer ska se ert budskap.

Annonser

Vi skapar annonstexter och banners för dina annonskampanjer.

Uppföljning

Vi mäter, följer upp och utvärderar dina kampanjer.

 

Kontaktperson

Cathrine Öberg
021 - 338 00 32