Motion

Rörelse är ett av de mest grundläggande begreppen inom fysiken. Det definieras som ett objekts positionsförändring över tiden. Med andra ord är det ett föremåls rörelse från en plats till en annan. Rörelse kan beskrivas i termer av hastighet, riktning och acceleration.

Hastighet är den hastighet med vilken ett föremål rör sig. Den mäts i meter per sekund (m/s) eller miles per timme (mph). Ju snabbare ett föremål rör sig, desto större är dess hastighet.

Riktning talar om vart ett föremål rör sig. Den beskrivs vanligtvis med hjälp av kompassriktningar (norr, söder, öster, väster).

Acceleration är förändringen av ett objekts hastighet över tiden. Den mäts i meter per sekund i kvadrat (m/s2). Ju snabbare ett föremål accelererar, desto större är accelerationen.


Nylansering av Cykla till jobbet

Vi har nu åter aktiverat anmälningsfunktioner och rapporteringssystemet på den webbplats vi byggt till Cykla till Jobbet. Kampanjen är öppen för företag och organisationer i Västerås och en del i målet att Västerås ska bli cykelstaden nummer 1 i Sverige senast år 2014.

Publicerad: 15 april, 2013