Influencer Marketing

Denna krönika av Tobias Barkskog har även publicerats i Västerås Tidning Business vintern 2017

Ett begrepp som slog igenom under 2016 och som fortsätter att växa är Influencer Marketing, dvs att företag betalar för att synas på andra personers digitala kanaler.

Själva företeelsen att personer med populära bloggar, instagramkonton och youtubekanaler får betalt för att marknadsföra företagets produkter och tjänster har dock förekommit under många år. Det är som hänt under det senaste året är förutom att begreppet fått stor spridning det att allt fler företag tagit det mer på allvar med längre och bättre samarbeten med sina influencers. En annan sak som gjort att allt fler företag börjat använda sig av Influencer Marketing är att det startats ett antal bolag som hjälper till att hitta relevanta och bra influencers för företag att synas ihop med. Självklart kan du dock själv leta fram och kontakta dem som du vill samarbeta med.

Några konkreta tips på vägen är då:

  • Börja med att titta bland era befintliga kunder eftersom det förmodligen där finns influencers. Samarbetet blir mer trovärdigt om det finns ett genuint intresse.
  • Störst är inte alltid bäst. Gå inte bara på antalet följare utan titta mer på engagemanget från både influencern och följare.
  • Gå igenom tidigare inlägg på och bedöm om ert företag passar in i sammanhanget.
  • Som med all annan marknadsföring, bestäm syftet och följ upp resultatet.

Vad är då fördelen för den kanalägaren? Jo förutom det rent ekonomiska så är det ett sätt för personen att få tillgång till innehåll till sin kanal. Ett allt för vanligt scenario både gällande bloggar och sociala kanaler är att inläggsfrekvensen snabbt dala för att sedan nästan helt dö ut. Många missbedömer hur mycket tid det tar att regelbundet skapa intressant innehåll och få den spridning man önskat.

En väldigt viktig sak att tänka på är Marknadsföringslagen som förbjuder dold marknadsföring. När ett inlägg i till exempel en blogg, ett Youtubeklipp eller på Facebook är reklam ska detta tydligt framgå för alla som läser inlägget. Du kan visa det på olika sätt, till exempel genom att det står ”annons”. Oavsett vilket du väljer är kravet att märkningen ska vara tydlig. Företag som köper plats i bloggar och andra sociala medier ska informera bloggaren om reglerna för reklammärkning men både företaget och bloggaren är ansvarig för reklamen. Om reglerna inte följs kan båda drabbas.

24 jan 2017