Vi förvärvar e-handelsplattformen SellBase

Vi har förvärvat e-handelsplattformen SellBase med 2 anställda från Workbox Communication AB. Förvärvet är ett led i att möta kundernas ökade efterfrågan på e-handelslösningar.

Vi har under lång tid jobbat med e-handel och vår erfarenhet ihop med en modern plattform samt två nya duktiga medarbetare gör att vi kommer ha ett bra erbjudande för nya och befintliga kunder som är intresserade av försäljning på nätet säger Jan Synnersten, VD på QuickNet.

Förvärvet innebär även att det 30-tal e-handlare som idag använder Sellbase kommer få utökad kundtjänst och snabbare utveckling av e-handelssystemet. I och med affären sysselsätter vi 25 medarbetare vid kontoren i Västerås och Eskilstuna.

Med färdiga kopplingar till externa system för betalning, affärssystem, logistik och prisjämförelser skapar SellBase möjligheten att lyckas med sin affärsverksamhet online säger Jan.

www.sellbase.se

09 maj 2014