Administratörsroller på Facebook

Facebook har nu lagt till möjligheten att ge olika roller till administratörer för en och samma sida. De fem rollerna är Hanterare, Innehållsskapare, Moderator, Annonsör och Statistikanalytiker och var och en ger administratören olika behörigheter. Hanterare är den rollen som har fått flest behörigheter medan Statistikanalytiker har minst.

Administratörsroller

Fördelen med att tilldela olika  administratörsroller till olika personer är att du kan få en ökad kontroll över vilka som ska jobba med din Facebook-sida och vad exakt de ska göra på den. Personer som bara ska publicera inlägg och inte behöver komma åt administratörspanelen kan göras till Innehållsskapare, och om du någon gång skulle behöva ta hjälp av ett extern källa för att exempelvis analysera din sida kan du tilldela denne en roll som Statistikanalytiker.

Såhär gör du

  1. Öppna din sidas administratörspanel.
  2. Klicka på Administratörsroller.
  3. Under administratörens namn ser du deras roll. Klicka där och välj en ny.
  4. Klicka på Spara.
01 jun 2012