Driftinfo

Just nu har vi en driftstörning som drabbar Välljärnsgatan 306 – 484 i Västerås. Kunder kan använda sina tjänster med begränsad funktion. Felavhjälpande åtgärder pågår av Fibra men kommer dröja pga. att fiber måste dras igen.

Hemsida till Société

Förra veckan lanserade vi Sociétés nya hemsida. Société är ett affärsnätverk från magasinet Les Affaires som har lagt fokus på att skapa en mötesplats för företagare och beslutsfattare samt skapa nya och utveckla befintliga affärsrelationer. Uppdraget bestod av att ta fram en ny layout, inmatning av material samt kodning i och inkoppling till WordPress.

31 maj 2012