Driftinfo

Just nu har vi en driftstörning som drabbar Välljärnsgatan 306 – 484 i Västerås. Kunder kan använda sina tjänster med begränsad funktion. Felavhjälpande åtgärder pågår av Fibra men kommer dröja pga. att fiber måste dras igen.

QuickNets approduktion i Västerås Tidning

QuickNet webbyrås produktion av appar fortsätter att få uppmärksamhet. I helgens
näringslivsbilaga av Västerås Tidning intervjuades Tobias och Magnus om den nystartade approduktionen, vilket mervärde en app kan skapa samt hur de ser på företags användande av dessa.

Här kan du läsa intervjun (PDF)

Tobias och Magnus från QuickNet webbyrå
Foto: Lasse Blom, Västerås Tidning

24 apr 2012