Driftinfo

Just nu har vi en driftstörning som drabbar Välljärnsgatan 306 – 484 i Västerås. Kunder kan använda sina tjänster med begränsad funktion. Felavhjälpande åtgärder pågår av Fibra men kommer dröja pga. att fiber måste dras igen.

Nya telefonikunder

Vi välkomnar ett antal företag som valt QuickNet som leverantör för deras telefoni.

Eskilstuna Handelsstål i Eskilstuna
Har både bredband och telefoni. Använder bärbara telefoner och en bordstelefon för växeln.

Caravan AB i Eskilstuna
Har bärbara telefoner och en bordstelefon för växeln.

Företagshälsovården i Strängnäs
Bärbara telefoner och en bordstelefon för växeln.

Sulas MC
En växel levererad på 2 orter, Ölsta och Strängnäs samt ett bärbart system med bordstelefoner.

19 mar 2012