Svenskarna och Internet 2011

Igår publicerades .SE:s årliga rapport Svenskarna och Internet 2011 som tar upp svenskarnas Internetvanor. Nedan har vi gjort ett utdrag av det vi tycker är intressant. Vill du veta mer kan du ladda ner rapporten i sin helhet på www.internetstatistik.se

Tillgång till internet
88 procent av befolkningen har tillgång till internet i hemmet.

Internetanvändning
Av befolkningen använder 69 % internet dagligen och 86% ibland. 2003 var motsvarande siffror 25% och 65%. På 8 år har det därmed tillkommit 4,2 miljoner dagliga användare.

Sociala medier
Idag besöker halva svenska folket (52% av de som är 12 år och äldre) ett socialt nätverk. Under det sista året har ökningen varit tio procentenheter i alla åldersgrupper med två undantag: de yngre pensionärerna (66-75 år, från 8% till 25%) och bland de yngsta (12-15 år, från 57% till 85%).

Mobilt internet
36 procent av befolkningen (12+ år) använde när undersökningen gjordes under våren 2011 Internet i en mobiltelefon eller annan handhållen enhet. 27 procent hade tillgång till en smartphone (Iphone eller androidtelefon).

Appar
Det genomsnittliga antalet nedladdade appar i sin mobil är 30 stycken. 3 procent av appnedladdarna har mer än hundra appar i sin mobil.

Aktiviteter
Vissa saker gör nästan alla som använder Internet, åtminstone någon gång. Det är att söka på Internet med hjälp av Google, använda e-post, söka nyheter, leta efter tidtabeller, adresser, telefonnummer, söka/kolla fakta, leta efter kartor och vägbeskrivningar, bifoga filer, söka efter produktinformation, logga in på en bank, söka efter information som rör ens hobby, information om resor, slå upp ord och läsa tidning. 80 till 90 procent av alla Internetanvändare använder Internet för att göra dessa saker.

Surfplattor
Första året var spridningen begränsad (1,6%) för att sedan öka något och 2011 är det 5 procent av befolkningen (12+ år) som har tillgång till en Surfplatta. Ipad är det utan konkurrens vanligaste märket.

Digitala spel
Nästan hälften av svenska folket (49%) spelar något slags digitalt spel. Inte alla spelar på Internet men 42 procent gör det.

Bloggar
Det är framför allt de mycket unga kvinnorna, 12-15 år, som blivit entusiastiska bloggläsare de sista åren. 85 procent läser andras bloggar och hos över hälften (52%) av de unga kvinnorna ingår bloggläsandet i den dagliga aktiviteten. En tredjedel (33%) skriver också egna bloggar.

Twitter
7 procent av befolkningen använder Twitter, åtminstone ibland. Det är framför allt de yngre som utnyttjar dessa möjligheter. Det är framför allt yngre välutbildade män som använder det dagligen. Förutom studenter är det yngre personer som håller på med IT och data, konsulter och personer i ledande ställning.

Musik
Drygt hälften (57%) av svenska folket lyssnar och laddar ner musik via Internet. I åldern 16 till 25 år lyssnar nästan 9 av 10 (85%) på Spotify och hälften (55%) lyssnar dagligen.

Fler datorer än människor i hushållen
Det genomsnittliga antalet människor i ett svenskt hushåll är 2,5 personer. Det genomsnittliga antalet datorer är 2,8. Det finns således fler datorer än människor i svenska hushåll

17 Nov 2011