Att leva upp till sitt namn

Toni WetterAtt lyckas med e-postmarknadsföring kräver strategi, god tajming och en smula fantasi. 3S.t.e.g Internationals val att öka kännedomen om sina utbildningar i ledarutveckling, ekonomi och sälj via webben har slagit väl ut. Men satsningen kantades av problem i starten.

3S.t.e.g International har sedan 2004 arbetat med kompetensutveckling med inriktning på ledarutveckling, detaljhandel, ekonomi och affärsmannaskap för ledare, chefer och medarbetare. Utbildningarna ges i Sverige, Danmark, Norge och Finland och erbjuds såväl traditionellt lärarledda som via moderna plattformer på webben.

– E-learningkonceptet växer starkt. Den här typen av kunskapsöverföring har många fördelar, i synnerhet sett till tillgänglighet och det faktum att deltagarna själva kan styra när och var de vill genomföra kurserna, berättar Toni Wetter, vd 3S.t.e.g.

Fokus för de senaste årens marknadssatsningar har legat på att öka kännedomen om företagets utbud på hemmamarknaden. Internetmarknadsföring som kanal kändes tidigt rätt och QuickNet anlitades för att få fart på utskick i form av temabrev, nyhetsbrev, erbjudanden och inbjudningar till utbildningar. Men tekniken strulade och det var nära att erbjudandet om ett flexibelt marknadskontor helt kom av sig.

– QuickNet gav oss en god och bred utbildning i systemen och var lyhörda för våra önskemål. Allt var frid och fröjd, men så började urvalssegmenteringen för våra utskick att krångla. Vi tappade fart i satsningen och kände oss oroliga. Men problemet togs genast tag i och ägnades full uppmärksamhet. Den goda dialogen och det proffsiga bemötandet vi fick visar att QuickNet verkligen lever upp till sitt namn.

– Faktum är att vårt förtroende för QuickNet är högre idag än innan vi stötte på problem. Att vända en trend alltigenom och att hela tiden då serva med schysst attityd ger bäring i fråga om trovärdighet, säger Toni.

3S.t.e.g har idag en väl utarbetad strategi för såväl traditionella som sociala medier. E-postmarknadsföringen ger hög respons och har skapat starka relationer till låg kostnad. Överskådliga system utifrån ett brett kundregister gör det lätt att nå fram med rätt budskap till rätt adress.

– Det är ett enormt brus där ute och det gäller att stå ut. E-posttrötthet blir allt vanligare så avvägning är oerhört viktigt. Vi är inte födda till svartbältare inom e-postmarknadsföring, men är på mycket god väg. Tack vare egen erfarenhet och råd från QuickNet finslipar vi ständigt vårt sätt att kommunicera via webben.

05 okt 2010